27.07.2013

Znovuotevření pobočky v Zastávce u Brna

Měsíc červen 2013 byl pro romskou komunitu žijící v obci Zastávka u Brna, ležící zhruba 20 km západně od Brna, zlomovým. Romští občané si během posledních dvou let (roky 2010 - 2012) zvykly na přítomnost sociálních pracovnic, které byly vždy připraveny jednotlivců, skupinám, ale i celým rodinám pomoci s problémy, se kterými si romští občané nevěděly rady. Nejčastěji se jednalo o zakázky spadající do problematiky zadluženosti či předluženosti, bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, dávek státní sociální podpory, zdraví, vzájemného soužití a v neposlední řadě se soustředily na podporu a zlepšení komunikace s úřady. Jednalo se zhruba o šedesát příslušníků romského etnika, kteří kvůli skončenému projektu OPLZZ a včasnému nenavázání poskytování terénní sociální práce a aplikaci nového projektu ztratili celých 5 měsíců kontakt se sociálními pracovnicemi O.s. Romodrom a postupně rezignovali na řešení své tíživé sociální situace a ke stávajícím problémům přibyly další. Důvod je zřejmý. Během této doby se klienti ocitli sami bez možnosti pomoci, vedení a podpory vymanit se z prostředí sociální exkluze, jenž by mohla přispět k řešení stávající tíživé situaci romských rodin.
Sociální pracovnice měli od měsíce června 2013 konečně možnost navštívit romskou komunitu žijící v obci Zastávka u Brna a zahájit terénní sociální práci, a to díky schválenému projektu Rady vlády ČR.
Sociální pracovnice se během měsíce června 2013 zaměřily především na monitoring lokality, vyhledávání potenciálních klientů, zahájení komunikace a zjištění jejich stávající situace. Je pochopitelné, že většina navštívených klientů nebyla příliš sdílná v tom smyslu, že by se sociálním pracovnicím plně svěřili s tím, co je trápí. Vše je, jak již bylo řečeno, zapříčiněno onou téměř půlroční pauzou v poskytování terénních sociálních služeb. Sociální pracovnice budou i nadále kontaktovat a často navštěvovat tamní romské občany, budou se soustředit na to, aby postupně získaly zpět jejich důvěru, aktivitu a především zájem k řešení situace. Je to však velmi složité opět vstupovat do soukromí lidí, jenž se nacházejí v sociálně vyloučené lokalitě, když nejsme schopni zajistit v nadcházejícím roce 2014 návaznost terénní sociální služby.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster