07.08.2013

Spolupráce s právničkou v Brně

Jako konkrétní příklad přínosnosti právničky poslouží paní J., která s terénní pracovnicí řešila svoji finanční situaci a zadluženost. Klientka má několik exekucí a svůj příjem pod hranicí nezabavitelného minima. Přesto se snaží své pohledávky splácet alespoň po několika stokorunách měsíčně. Po konzultaci s právničkou se povedlo sloučit pohledávky vedené u stejného exekutora pod jednu a snížit tak částku, kterou klientka tomuto exekutorovi měsíčně platí. Klientka má nyní možnost splácet své pohledávky i u věřitelů, kterým doposud platit nemohla.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster