08.08.2013

Zapojení do projektu Minimalizace sekundární viktimizace dětských obětí a svědků trestné činnosti

V letošním roce se nám podařilo zapojit do projektu „Minimalizace sekundární viktimizace dětských obětí a svědků trestné činnosti“. Jedná se o aktivitu šití panenek, které budou používány jako podpůrný nástroj při výslechu dětí, které byly oběťmi nebo svědky trestné činnosti. V rámci terénní práce byly vytipovány a osloveny uživatelky Centra pro rodinu, které jsou v evidenci Úřadu práce dlouhodobě nezaměstnané a které by měli o tuto činnost zájem. Do šití panenek bude zapojeno 5 žen ze sociálně vyloučených lokalit. Na základě uzavřené dohody bude zapojeným ženám vyplácena finanční odměna za každou ušitou propagační panenku. Cílem projektu je zvýšit kompetence pro zapojení na trh práce u nezaměstnaných žen ze sociálně vyloučených lokalit.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster