02.09.2013

Působění v Zastávce u Brna

Spousta klientů se ocitá na hranici chudoby a nejsou si schopni finančně zajistit základní potřeby bez sociálních dávek. S tím souvisí další závažný problém, a to je nezaměstnanost a nezaměstnatelnost klientů. Ve většině případů mají pouze základní vzdělání a nemohou si sehnat práci. To je zapříčiněno nízkou či žádnou kvalifikací a rasovými předsudky ze strany zaměstnavatelů. I když klienti chtějí pracovat, není jednoduché pro ně práci najít, tudíž se ocitají na Úřadech práce a jsou závislí na sociálních dávkách.
Problémovou lokalitou v Zastávce, ve které působíme, jsou dva obecní domy. Oblast má znaky sociálně vyloučené lokality. Většina zdejších obyvatel jsou jedinci a rodiny, kteří se potýkají se špatnou finanční situací a jsou také závislí na sociálních dávkách. Stav bytů v těchto domech je špatný, hlavními komplikacemi spojenými s užíváním těchto bytů je špatný stavební i hygienický stav. Cena nájemného je však úměrná stavu bytů.
V Rosicích se setkáváme s rozdílným přístupem úřadů a úředníků k nejen bezproblémovým obyvatelům města. Úřadům není lhostejná budoucnost obyvatel Zastávky a snaží se jejich situaci řešit individuálně.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster