09.09.2013

Pilotní projekt zaměstnávání uživatelů služby VPPII

Zaměřujeme se v tomto na osoby, které mají záznam v rejstříku trestů a jsou po delší dobu evidované na Úřadu práce ČR. Práce probíhá v Pardubicích – Černá za Bory a jejím obsahem je obsluha odpadové třídící linky. Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout smlouvu na období 1 roku s možností prodloužení v případě osvědčení se. 1. Srpna 2013 jsme zprostředkovali a zařídili zaměstnání 8 vybraným uživatelům služby. Tím, ale naše spolupráce s uživatelem a firmou nekončí. Uživatele nadále vyprovázíme, poskytovány jsou zejména služby v oblasti poradenství ohledně finanční situace a motivace k docházení do zaměstnání.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster