04.10.2013

Právní servis pro uživatele služby v Brně

Od června tohoto roku funguje v rámci konzultačních hodin každé pondělí právní poradenství. Naše právnička po čtyřleté praxi v advokátní kanceláři poskytuje našim klientům poradenství, zejména při řešení dluhové situace, která se nejčastěji týká exekucí, platebních rozkazů, nákladů řízení a poskytuje i informace týkající se insolvence a podmínek pro oddlužení. Další, často řešenou zakázkou je otázka bydlení. Klienti se na naši právničku obracejí zejména ve věci výpovědi z nájmu bytu a žaloby o vyklizení. Právní rady se týkají jak postupu řešení a konzultace dalšího postupu, tak i tvorby samotných opravných prostředků (odvolání, odpor, popřípadě vyjádření k žalobě).
Dále naši klienti využívají poradenství v rámci občanskoprávní problematiky (např. uznání dluhu, žaloba na vydání bezdůvodného obohacení, žaloba na vydání věci), ve věcech rodinného práva (rozvody, žaloba na určení otcovství) a pracovního práva (např. podnět Inspekci práce k prošetření nezákonného zacházení s klientkou).
Spolupráce mezi TSP, TP a právničkou funguje výborně, pokud je třeba, právnička je k dispozici jak na telefonu, tak i na emailu a poskytuje pracovníkům krátké konzultace a rady.
Za dobu fungování právního poradenství se na právničku obrátilo zhruba 35 klientů, s 5 z nich pracuje intenzivně a dlouhodobě. Právnička v rámci svého působení i několikrát navštívila terén (jednání s místostarostou ÚMČ, doprovod na ÚP, návštěva klientů doma).
Pracovníci naší brněnské pobočky si tuto službu velmi pochvalují, neboť mají více prostoru se intenzivně věnovat sociální práci s klienty, aniž by trávili čas studiem a zjišťování informací ke složité právní problematice.


 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster