30.10.2013

Pracovnice Romodromu představily činnost sdružení na veletrhu sociálních služeb v Rychnově nad Kněžnou

Veletrh, který byl určen nejen zástupcům sociálních služeb a odborné veřejnosti, ale i laikům, zahájili starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví František Vogl.
K pestrému programu, na kterém nechyběly odborné semináře nebo výstava děl žáků ZŠ na téma „Pomáháme si“, přispěla také možnost vyzkoušet si přípravu kávy za asistence klientů z Občanského sdružení Pferda, nebo ukázka výroby šperků společnosti Helpion. Po oba dva dny konání veletrhu se návštěvníci mohli dozvědět více o sociálních službách, které se na jednotlivých stáncích prezentovaly, a zakoupit si výrobky od klientů vybraných sociálních služeb. O kulturní program se postarali klienti Farní charity Rychnova nad Kněžnou (taneční vystoupení), děti z mateřské školky Láň „Cvrčci“ a taneční a pěvecký kroužek „Stříbrňák“ z Domova na Stříbrném vrchu.
Občanské sdružení Romodrom představily na stánku pracovnice, které působí na Rychnovsku a Kostelecku – terénní sociální pracovnice Patra Kohoutková a terénní pracovnice Jitka Levová. Zvídavé návštěvníky informovaly o činnosti sdružení jak osobně, tak formou letáčků a tiskových materiálů. Nejvíce se o aktivitách sdružení mohli návštěvníci veletrhu dozvědět z prezentace, po níž následovala diskuze. Nejčastěji kladenými otázkami bylo, zda Romodrom pracuje pouze s Romy, jak vypadá každodenní práce v terénu, kde mohou potenciální klienti službu kontaktovat a jaké problémy řeší pracovníci s klienty služby nejčastěji.
I přes nižší účast laické veřejnosti byl veletrh přínosným pro vytvoření kontaktů napříč organizacemi a lepší poznání pracovníků sociálních služeb navzájem.

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster