08.04.2014

Marie Gailová se u příležitosti Mezinárodního dne Romů setkala s velvyslancem USA v ČR!

Podívejte se na video a přečtěte si projev Normana L. Eisena. Velvyslanectví Spojených států si podle něj cení práce Romodromu a všech obdobných organizací.

Dobrý den a vše nejlepší k Mezinárodnímu dni Romů! Lačho džives u bachtalo tumaro Maškarthemutno Romano džives!
Romové dnes slaví svou kulturu a své tradice, na které jsou právem hrdí. Je mým potěšení být zde v Praze s paní Marií Gailovou, ředitelkou neziskové organizace Romodrom, která pomáhá Romům se sociálním začleňováním. Velvyslanectví USA v Praze si cení práce všech obdobných organizací a snaží se pomáhat, kdykoli je to možné — jako například předáním hraček komunitnímu centru Romodrom vloni před Vánocemi. Romodrom je také organizací, která usiluje o zrušení vepřína v Letech.
Ve svém dnešním pozdravu chci říci, že Romové mohou dosáhnout svých cílů, ať jsou jakékoli a ať už žijí v České republice, ve Spojených státech nebo kdekoli jinde. K dosažení svých cílů však potřebují správné prostředky — vzdělání, zaměstnání, dostupné bydlení a konec diskriminace a násilí.
Podpora sociálního začleňování je jednou z priorit našeho velvyslanectví a uskutečňujeme ji podporováním neziskových organizací, jako je Romodrom, zprostředkováním stáží a obhajováním inkluzívního vzdělávání. Romové jako Marie hrají v tomto úsilí hlavní roli. Vy můžete prosadit, co potřebujete, ať už jednáním s českou vládou, jinými vládami či mezinárodními organizacemi.
Nechte své hlasy slyšet, nedopusťte, aby je přehlušila rétorika extrémistů. Spojené státy a mnoho dalších národů stojí při vás.
Bachtalo tumaro drom!
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster