24.09.2014

Úspěchy v Libereckém kraji

V srpnu jsme byli aktivní v Libereckém kraji, kde se nám podařilo navázat spolupráci hned s několika novými subjekty. V první řadě s paní Bátrlovou, která má občanské sdružení Pomoc LB. Díky ní se nám podařilo zasanovat rodiny s dětmi kočárky, oblečením a nábytkem. Spolupráce funguje na bázi domluvy. Paní Bátrlová shání sponzorské dary, která poté rozdává mezi neziskové organizace či rovnou rodinám, již je potřebují.
Za další úspěch považujeme navázání spolupráce s Nadací Terezy Maxové, která pomáhá finanční částkou rodinám, aby získal lepší bydlení. Poskytuje dotaci na kauce.
V neposlední řadě jsme vyvolali schůzku s libereckou primátorkou Martinou Rosenbergerovou a zařídili opravy v domě patřícímu městu, v němž jsme začali pracovat (byl ve velmi špatném stavu - např. nesvítily žárovky či netekla voda).
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster