22.10.2014

Nový projekt odstartoval. V duchu fair play

V září 2014 jsme v Olomouckém kraji odstartovali projekt „Z ulic do lavic“ zaměřený na zlepšení startovní pozice dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí před zapojením do hlavního vzdělávacího proudu a na zvýšení a udržení školní úspěšnosti těchto dětí. V souvislosti se zahájením projektu došlo ke zvýšení úvazků stávajícího týmu a rozšíření týmu o další zaměstnance, konkrétně o pedagoga pro doučování a dvě lektorky volnočasových aktivit.
V rámci spolupráce se ZŠ Dobromilice a rodiči byly podepsány tzv. trojstranné dohody tak, abychom mohli se základní školou plnohodnotně spolupracovat na společných cílech rozvoje a podpory dětí. Od začátku školního roku jsme tak se školáky vypracovávali domácí úlohy, pomáhali jim se školní přípravou a věnovali se dalším vzdělávacím aktivitám. Druhá část odpoledního programu byla pravidelně věnována převážně volnočasovým aktivitám, sportům a jiným hrám v okolí CPV Hradčany, abychom si užili posledního teplého počasí.
Mezi několika jinými hrami jmenujme například hru „Navigace“, kdy si většina dětí zkusila, jaké to je chodit bez zraku, jen s navigací kamaráda, nebo Pantomimu na téma „Mé budoucí povolání“. Děti si také v rámci volnočasových aktivit vymyslely a stvrdily pravidla, která budeme při našich společných setkáních mít viditelně vystavené a hlavně je budeme dodržovat. Pravidlo „Fair play“ je jedno z našich nejoblíbenějších.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster