28.01.2015

Terén Moravská Třebová

Na Pardubicku jsme nově navázali spolupráci s františkánským klášterem v Moravské Třebové a otcem Šebestiánem. V tomto klášteře je poskytován azyl osobám bez přístřeší a jsou nezaměstnaní. Z dávek hmotné nouze dostávají doplatek na bydlení, ze kterého pobyt hradí. Jedná se o komunitu s rodinným prostředím. Osoby žijící v klášteře se dobrovolně, bez úplaty starají o prostory kláštera a vypomáhají se vším potřebným. V prosinci proběhl kontakt s prvním uživatelem. Byl seznámen se službou a byla vydefinována zakázka. Kontakt proběhl na neobvyklém místě, ve zpovědní místnosti.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster