06.03.2015

Po absolvování motivačního kurzu si klientka našla práci

Následně jí TP zprostředkovala, opět ve spolupráci s pracovnicí úřadu práce, rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, který uživatelka v současné době navštěvuje. Stejného motivačního kurzu se zúčastnila i jiná naše uživatelka, které bylo po absolvování kurzu nabídnuto zaměstnání. Uživatelka bydlí na ubytovně, kde jí, na základě domluvy mezi TP, úřadem práce a provozovatelem ubytovny, byla nabídnuta pracovní pozice správcové.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster