09.03.2015

Vzděláním k zaměstnání

Podpořené osoby absolvují kurzy asistent pedagoga a pracovník v sociálních službách, tréninkové zaměstnání pak probíhá v prostorech Centra rodičovských kompetencí, Nízkoprahovém zařízení Klub K09 a Vězeňského programu. Chceme tímto projektem posílit pracovní kompetence znevýhodněných osob a umožnit jim lepší startovní pozici na trhu práce. Projekt začal v lednu a bude probíhat do října 2015.

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster