14.05.2015

Vyjádření Romodromu o.p.s. k aktuálnímu dění okolo Agentury pro sociální začleňování

Respektujeme ministra Dienstbiera jako politika, který po celou dobu svého veřejného působení vykonal velmi dobrou práci v oblasti lidských práv obecně a stejně tak i pro zlepšení situace osob žijících v sociálním vyloučení. Jeho veřejně deklarované postoje a práce na úrovni vlády přinesly do dané oblasti sociálních služeb mnoho pozitivního. Agentura za dobu své působnosti vykonala mnoho užitečné práce a byla a je důležitým partnerem všech, kteří se do nelehkého boje se sociálním vyloučením pustili. Z těchto důvodů s určitou mírou obav sledujeme současnou nestabilní situaci v Agentuře. Případné zhoršení funkčnosti Agentury by pro celý sektor péče o obyvatele v sociálním vyloučení znamenalo zřejmě ztížení poskytování služeb. Upřímně doufáme, že dojde k vzájemnému vysvětlení situace a že do budoucna budeme moci dále spolupracovat s funkční silnou státní institucí, která pro nás bude dobrým konstruktivním partnerem.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster