13.11.2015

Návštěva hejtmana v brněnské pobočce

Seznámil se s některými z našich klientů. Otevřeli jsme témata, která nás tíží - mimo jiné přibývající počet klientů, kterým byl přiznán invalidní důchod určitého stupně, který ovšem z důvodu nesplnění určité podmínky (dluhy na pojištění) nemůže být

klientům vyplácen. Upozornili jsme na skutečnost, že pro tyto osoby se z důvodu špatného zdravotního stavu velmi těžce hledá práce a hrozí, že jim po dosažení důchodového věku nebude vyplácen ani starobní důchod. Tyto osoby se poté ocitají v dluhové pasti. Jejich příjmy tvoří po většinou dávky hmotné nouze. Informovali jsme o komunikaci s ČSSZ i s MPSV v této oblasti. Pan náměstek se velmi zajímal i o další témata a oblasti našeho působení a vyjádřil nám plnou podporu.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster