08.12.2015

Inspekce z MPSV v Moravskoslezském kraji

V rámci této inspekce se zaměřili jak na studium relevantních dokumentů, tak realizovala rozhovory, jak s našimi zaměstnanci, tak i s uživateli naší služby. Následně zavítali s pracovnicemi do terénu, kde mohly vidět způsob poskytování služby, jednání s uživateli a být přítomni poskytované službě. Velmi pozitivně hodnotili jednání s uživateli, dodržování jejich práv a ochranu těchto práv i vedení spisové dokumentace. Potěšila nás závěrečná zpráva z inspekce, dle které,je námi poskytovaná služba vysoce kvalitní.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster