09.02.2016

CHRUDIMSKÉ BENÁTKY 1. REPREZENTAČNÍ PLES NEZISKOVÉHO SEKTORU

Pořadateli plesu jsou zástupci neziskového sektoru na Chrudimsku. V příjemné atmosféře plesu se tak budete moci seznámit s jejich činností. Záštitu nad 1. Reprezentačním plesem neziskového sektoru převzali Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro věci sociální a neziskový sektor a JUDr. Miroslav Tejkl, místostarosta města Chrudim pro sociální sektor, dále KONEP – Koalice nevládek Pardubicka a Komunitní plánování sociálních služeb Chrudim. Firemním partnerem festivalu je sociálně odpovědná firma Ženy s. r. o. Akci finančně podpořilo Město Chrudim.

Návštěvníci netradičního plesu se mohou těšit na hudební doprovod KYX Orchestru a DJ Spaldy. V průběhu akce na Vás bude čekat bohatý program, kterým Vás provedou moderátoři Kristýna Kudrnáčová a Miroslav Novotný. Na závěr plesu nebude chybět tombola. Lístky na ples zakoupíte v Infocentru Chrudim za 150,- Kč.

Další informace o 1. Reprezentačním plesu neziskového sektoru naleznete na webových stránkách níže jmenovaných neziskových a veřejně prospěšných organizací.

Navštivte „Chrudimské Benátky“.

Srdečně Vás zvou pořadatelé:

Amalthea, Český červený kříž Chrudim, EDDA, Farní charita Chrudim, MaChr za Chrudim malebnou, Muzeum Loutkářských kultur, Péče o duševní zdraví – středisko Chrudim, Romodrom a Šance pro Tebe a další.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster