07.02.2017

Pomoc při stěhování

Sama si našla nové bydlení a přišla nás požádat o pomoc s dávkami k uplacení nového bydlení. Klientka musela na ubytovně zanechat veškeré své věci z důvodu výskytu štěnic. Klientka má 3 nezaopatřené děti,
jedno velmi problémové, které nechodí do školy. Když jsme zjistili svízelnou situaci, ve které se rodina nachází, požádali jsme o dar z potravinové banky do doby, než budou vyřízeny sociální dávky. Dále jsme pomohli se zajištěním veškerého vybavení bytu a oblečení pro klientku i děti, jelikož by mohlo hrozit odebrání dětí. Klientka nyní pobírá dávky a dále spolupracujeme na udržení bydlení a na školní docházce dětí.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster