10.04.2017

Příspěvek na konferenci Dobré praxe

Dne 23. 3. 2017 proběhla v Praze konference Dobré praxe. V rámci konference měli účastníci

možnost inspirovat se s příklady dobré praxe, realizované různými organizacemi v rámci celé ČR.

Naše pracovnice v rámci této konference prezentovala příspěvek s názvem Program standardního

bydlení. V rámci toho přítomné seznámila s projektem a zkušenostmi, které jsme během realizace

získaly.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster