11.05.2018

Vyhlášení výběrového řízení

Jedná se o zakázku na služby, jejíž předmětem je:
1. provádění pravidelných úklidových služeb v objektech asídla zadavatele - rozsahu dle
zadávací dokumentace a jejích příloh;
2. mimořádné úklidové práce na podkladě dílčích objednávek zadavatele
3. zajištění IT služeb v jednotlivých objektech. Tedy bude mít na starosti funkčnost hardwaru i softwaru.
4. nákupu spotřebního materiálu pro chod kanceláře nebytových prostor
5. správa nemovitosti ( smluvní vztahy ), jednání o způsobu nájmu, prodloužení nájemních smluv, zajištění služeb v rámci těchto aktivit


Kompletní informace naleznete zde

Výběrové řízení č.1
Příloha č.1
Příloha č.2
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster