25.01.2019

Pomoc s návratem dcerky domů

V květnu 2018 chtěl uživatel splnit přání své dcerce a družce a zařídil jim dovolenou v Anglii, aby družka poznala své biologické rodiče, které do té doby osobně vůbec nepoznala. Celý život žila u pěstounů. Odcestovali 10. 5. 2018 a po dvou dnech návštěvy u příbuzných, družka s dcerou odešla neznámo kam. Rodina družky odmítla říci, kde se dcera i družka nacházejí. Do České republiky se uživatel vrátil 20. 5. 2018 sám, bez dcery i družky. Následující měsíce, hned po jeho návratu, jsme začali řešit návrat dcery do České republiky s OSPODEM v Bohumíně, a UMPODEM v Brně, terénní pracovnicí Romodromu o.p.s. v Bohumíně.
V Londýně proběhlo několik soudních jednání, kdy se na základě výpovědí matky a také otce rozhodovalo o navrácení dítěte do ČR.
Dne 1. 8. 2018 byl britským soudem vydán příkaz k návratu dcery i družky do České republiky. Před jejich návratem, který byl určen na 22. 8. 2018, uživatel podle rozhodnutí soudu musel zajistit a uhradit letenky a bydlení pro družku a dceru. (Vše jsme společně zajistili, aby nic nebránilo v návratu.) Následně také zaslat advokátce, která uživatele zastupovala v jednáních, doklady pro dceru, protože celou dobu pobývala v Anglii bez jakéhokoliv dokladu.
Návrat se uskutečnil až 5. 9. 2018, protože matka dítěte údajně v Anglii ztratila své doklady a musela si vyřídit nové.
Uživatel byl neskutečně šťastný, že se podařilo vrátit dcerku zpět.
Po návratu dcery s družkou do ČR, podal uživatel návrh na svěření dcery do péče a čekáme na soud.
Holčička v současné době žije u uživatele, který s pomocí TP zajistil opět MŠ a holčička ji velice ráda navštěvuje.
S uživatelem nadále spolupracujeme a řešíme s ním další záležitosti. Díky tomu víme, že on i jeho dcerka jsou šťastni, že jsou spolu.

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster