25.09.2019

Seminář Sociální inovace pro sociální služby zdůraznil klientsky orientovaný přístup

Seminář proběhl v Bruselu ve dnech 10. a 11. září 2019. Během prvního dne bylo představeno všech 14 projektů výzvy EaSI z celé Evropy. Ve druhém dni proběhly dvě panelové diskuze a jeden workshop, kterých se účastnili krom realizátorů projektu také úředníci EK. Zároveň měli realizátoři k dispozici stánek, kde mohli jednotlivé projekty prezentovat. Oba dva dny semináře byli pro účastníky velmi obohacující. Z formálních i neformálních diskuzí účastníků vyplynulo, že nejefektivnějším způsobem, jak poskytovat sociální služby je poskytování integrovaných, tedy vzájemně propojených služeb v jednom místě, kdy beneficient projektu, který se ocitne v těžké životní situaci, nemusí jednat hned s několika institucemi a poskytovateli najednou, ale může se s jakoukoli žádostí a obtíží obrátit na jednu osobu, která slouží jako průvodce celou situací. S tou si pak stanoví plán, který je flexibilní k jeho osobnímu tempu a nepředvídaným situacím. Jak zdůraznila klientka francouzského projektu SIPA, naprosto klíčové pro úspěšný case management je uznání člověka jako lidské bytosti a navázání důvěrného, bezpečného a respektujícího vztahu s pracovníkem.
Dalším klíčem k úspěšnému poskytování sociálních služeb, dle účastníků semináře, je zahrnout do poskytování služeb důležité stakeholdery = obce, zaměstnavatele, úředníky a tak propojovat veřejný a soukromý sektor. Díky našim zkušenostem z poskytování projektu HomeLab musíme s oběma poznatky více než souhlasit a doufáme, že se nám integrovaný a klientsky orientovaný přístup podaří prosazovat i v budoucích projektech.
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster