romodrom_head

           
O NÁS
- výroční zprávy
- stanovy
- poslání
- historie
- volná místa
KONTAKTY
NOVINKY
- aktuality
- napsali o nás
ZREALIZOVANÉ PROJEKTY
PUBLIKACE
SPOLUPRACUJEME
FINANČNÍ ZDROJE A SPONZOŘI
JAK NÁS PODPOŘIT
DOMŮ

Jak nás podpořit

Naše projekty můžete podpořit různými způsoby. I drobná pomoc je pro nás především vyjádřením Vaší důvěry a oporou v naší práci.


Věnujte svůj čas


Hledáme otevřené, komunikativní a tvořivé spolupracovníky, kteří mají zájem o romskou problematiku a sociální práci. Rádi se podělíme o naše zkušenosti se studenty a mladými lidmi formou dlouhodobé stáže.

Oblasti pomoci:

- pomoc při zajišťování volnočasových aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí:
Jedná se o práci s dětmi všech věkových kategorii, především na letním táboře a víkendových akcích. Vítáme studenty pedagogických fakult, sociální práce, romistiky a příbuzných oborů.
- pomoc při chodu organizace:
Nabízíme zkušenost s fungováním neziskové organizace formou pomoci při administrativě, vyhledávání a získávání finančních zdrojů a PR.

Kontaktní mail pro stážisty: perso@romodrom.cz.


Materiální dary


- Rodinám, které se ocitly v sociální nouzi, poskytujeme materiální pomoc, proto oceníme především:
základní potraviny, hygienické potřeby, prací prášky, dětské pleny, dětské oblečení a obuv, školní potřeby, dětské kočárky a postýlky
- Při pořádání volnočasových akcí pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí uvítáme pomoc ve formě:
drobných dárku pro děti, sladkostí, výtvarných potřeb, sportovních potřeb apod.
poskytnutí prostorů (tělocvičny, klubovny apod.) pro pořádání těchto akcí
volný vstup na kulturní akce, do sportovních a zábavních zařízení apod.
- Vybavení kanceláří a provoz organizace:
kancelářský nábytek, počítače, kancelářská technika (i starší ale funkční), kancelářské potřeby


Slevy na poskytovaných službách


Naši činnost můžete podpořit také partnerstvím s naším sdružením formou slevy na tyto služby:
autobusová doprava, propagace, tisk prezentačních materiálů, grafické služby, fotografické služby, překlady

Kontaktní osoba pro sponzory: Marie Gailová, viz. kontakty.


Finanční dary


Pokud se rozhodnete pomoci nám finančním darem, uzavřeme s Vámi sponzorskou smlouvu nebo vystavíme potvrzení o převzetí daru pro finanční úřad.

Přímou finanční pomoc použijeme jako podporu jednotlivých projektů:
- volnočasové akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí: Ze sponzorských darů jsou hrazeny především náklady na dopravu, ubytování a stravu při vícedenních volnočasových akcích.
- vězeňský program a program Romodrom pro regiony: Sponzorské dary jsou neocenitelnou pomocí při zajištění profesionálního poskytování sociálních služeb. Z darů je financováno odborné vzdělávání sociálních pracovníků, a především nákup materiální pomoci pro sociálně slabé rodiny.

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Ć.Ú: 293185319/0800
ĆESKÁ SPOŘITELNA A.S.

Kontaktní osoba: Marie Gailová, viz. kontakty.

Všechny sponzory a partnery, kteří podpoří jakoukoli formou naši činnost, uvádíme ve všech prezentačních materiálech a na webových stránkách. Jejich podporu také prezentujeme v mediích. Je to pro nás důležitá forma poděkování za spolupráci.

Olomoucký
Moravskoslezský
Praha
Jihomoravský
Liberecký
Středočeský
Pardubický
Plzeňský
Jihočeský
Nadregionální
  Copyright (c) Romodrom, webmaster