romodrom_head

           
O NÁS
- výroční zprávy
- stanovy
- poslání
- historie
- volná místa
KONTAKTY
NOVINKY
- aktuality
- napsali o nás
ZREALIZOVANÉ PROJEKTY
PUBLIKACE
SPOLUPRACUJEME
FINANČNÍ ZDROJE A SPONZOŘI
JAK NÁS PODPOŘIT
DOMŮ

Publikace

Vydání publikace projektu Romodrom pro regiony – Jihomoravský kraj „Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje“

Daný materiál shrnuje formou analýzy realizaci projektu Romodrom pro regiony – Jihomoravský kraj, který probíhal od listopadu 2010 do prosince 2012. Reagoval tak na aktuální problémy a požadavky v lokalitách kraje, zaměřoval se především na sociálně vyloučené lokality a obyvatele reálně ohrožené sociálním vyloučením. Publikace reflektuje celý průběh realizace projektu, shrnuje teorii a postupy terénní sociální práce o.s. Romodrom, předkládá jeho výsledky a obsahuje také historický exkurz a případovou studii vypracované externími odborníky ing. K.Holomkem a mgr. I.Šimíkovou. Prostřednictvím terénních sociálních pracovnic byla služba poskytnuta více než pěti stům uživatelů. Mezi nejčastější zakázky patřila především problematika zaměstnanosti, bydlení a předluženosti. Projekt hodnotíme jako velice přínosný, jeho prostřednictvím se propojily proromské neziskové organizace, obce a kraj díky společné kooperaci a poskytování kvalitní terénní sociální práce. Tento materiál pak může sloužit nejen ke zhodnocení závěrů projektu, ale i jako ukázka toho, jak realizovat a zavádět terénní práci v lokalitách, kde neprobíhala, či okrajově. Obsahuje také kazuistiky příkladů dobré praxe s ukázkami forem řešení problémů.

Publikace_JMK_210x210_mm_final.pdf

V závěrečné fázi projektu Vězeňský program Pardubice jsme vydali publikaci Inovace metodiky dle potřeb cílové skupiny a vytvoření metodického manuálu.

Metodika je členěna jako materiál Standardy sociálních služeb Vězeňský program Pardubice, obsahující soubor manuálů k výkonu přímé práce s uživateli služby a provozu. Inovovaná interní metodika vězeňského programu o.s.Romodrom vznikla dekomponováním dílčích procesů dosavadní metodiky v kontextu realizovaného projektu. Tak jsme získali inovovanou představu o potřebách cílové skupiny, kterou jsme promítli do nové verze popisu realizace a registrace sociální služby ve finální kombinaci dvou služeb - terénní sociální práce a odborného poradenství - viz např. registr sociálních služeb. Tato kombinace daleko věrněji umožňuje naplňování potřeb uživatele s ohledem na očekávání především legislativních norem (Zákon 108/2006 Sb. a vyhláška 505/2006). Kombinace služeb inovované metodiky je představena v publikaci formou kazuistik, doplněných fotodokumentací. Dále jsou obsaženy vyjádření partnera projektu a spolupracujících subjektů a statistická a demografická data.

Publikace_VPP_nahled.pdf

Analýza potřeb dětí odlišného sociokulturního prostředí

Text shrnuje práci tříletého pilotního projektu Romodrom pro vzdělání. Projekt reagoval na zvyšující se potřeby našich klientů v sociálně vyloučených lokalitách a nabízel komplexní program pro školní úspěšnost dětí ve smyslu naplňování specifických vzdělávacích potřeb. Projekt byl realizován od dubna 2010 do března roku 2013 ve dvou krajích České republiky - v Moravskoslezském a Olomouckém, kde navazoval na osvědčený program Romodrom pro regiony. Terénní sociální pracovníci o.s. Romodrom, se mezi jiným stále potýkali s problémy, které mají děti z místních rodin v souvislosti se školní docházkou, prospěchem i s nedostatečnou předškolní vybaveností. Ta je v mnohých případech důvodem začlenění dětí do speciálních škol. Děti také nebývají rodiči dostatečně podporovány v domácí školní přípravě. Projekt přišel s klíčovou inovací, kterou bylo zavedení pozice terénního pedagogického asistenta. Hlavním úkolem terénních pedagogických asistentů (TPA) byla motivace dětí k učení a samotné doučování přímo v rodinách, dále vytváření individuálních vzdělávacích plánů dětí a jejich dlouhodobé naplňování, komunikace a spolupráce s rodinami dětí a zapojení dětí do vrstevnických motivačních skupin. Zlepšení školních výsledků posléze dětem umožní zvládnutí přijímacího řízení na střední školu. Tento projekt byl financován z ESF prostřednictvím OPVK a ze státního rozpočtu ČR a Roma Education Fund.

Analyza_RpV.pdf
Olomoucký
Moravskoslezský
Praha
Jihomoravský
Liberecký
Středočeský
Pardubický
Plzeňský
Jihočeský
Nadregionální
  Copyright (c) Romodrom, webmaster